CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM

Chocolate Roasted

Chocolate Wheat

Chocolate Wheat

Liên hệ

Độ màu: 900 – 1200 EBC

 

Đặt hàng
Carafa Special II

Carafa Special II

Liên hệ

Độ màu: 1100 – 1200 EBC

Đặt hàng
Carafa Special I

Carafa Special I

Liên hệ

Độ màu: 800 – 1000 EBC

 

Đặt hàng
Carafa III

Carafa III

Liên hệ

Độ màu: 1300 – 1500 EBC

 

Đặt hàng
Carafa II

Carafa II

Liên hệ

Độ màu: 1100 – 1200 EBC

 

Đặt hàng
Carafa I

Carafa I

Liên hệ

Độ màu: 800 – 1000 EBC

 

Đặt hàng