CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM

Wheat Malts

Pale Wheat

Pale Wheat

Liên hệ

Độ màu: 3.0 – 5.0 EBC

 

Đặt hàng