CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM

  • image1

Styrian Cardinal

Liên hệ

Liên hệ 370 Lượt xem

HƯƠNG THƠM ĐẶC TRƯNG: Apple, Pineapple, Tropical fruits, Strawberry, Anise
PHONG CÁCH BIA: Barley Wine, Rye Wine, Wheat Wine

Tình trạng: Còn hàng

Chi tiết

HƯƠNG THƠM ĐẶC TRƯNG: Apple, Pineapple, Tropical fruits, Strawberry, Anise
PHONG CÁCH BIA: Barley Wine, Rye Wine, Wheat Wine

Sản phẩm liên quan